Política de protecció de dades

D’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals introduïdes i enviades pels usuaris seran incorporades a un fitxer informatitzat, la titularitat del qual és Paletas Marpa S.L., utilitzant-se per a permetre el seu accés a determinants llocs de la web exclusivament accessibles per a usuaris registrats en la pàgina web de referència, per a tramitar les comandes efectuades per l’usuari, així com per a remetre-li informació sobre novetats i altres servicis relacionats amb la literatura i l’oci.

Les dades personals facilitades per l’usuari estan protegides i la seua manipulació està restringida d’acord amb la legislació espanyola reflectada en la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. D’acord amb la normativa aplicable, els fitxers de dades es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Paletas Marpa S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades a este lloc web i garantix que en cap cas seran cedides a terceres empreses, excepte autorització expressa de l’usuari.

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’usuari del lloc web de Paletas Marpa S.L. podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això, l’usuari només deurà comunicar-ho per escrit a Paletas Marpa S.L. Avinguda Jaume I  n.15, Benifaió (València) 46450

 

Paletas Marpa S.L., d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a tractar d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats de les dades, d’acord amb allò establert al Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.

edgedoll.com

wordpress theme powered by jazzsurf.com