Empresa

Tradició i Tecnologia

Partint dels processos d’elaboració més tradicionals, l’elaboració de la paleta curada MARPA consta de diverses etapes, totes elles perfectament definides quant a les característiques i la durada, combinades amb la més alta tecnologia al servici de la qualitat del nostre producte.

Durant la fase de recepció, s’assegura que la matèria primera seleccionada acomplix amb les exigències de qualitat que asseguren l’excel·lència del nostre producte.

A continuació té lloc el procés de saladura que afavorix la conservació i deshidratació, a més de contribuir al desenrotllament del color i l’aroma típics dels productes curats.

La fase de post-saladura es realitza amb la finalitat d’aconseguir la distribució homogènia de la sal a l’interior de les peces. En esta fase també s’elimina gradualment l’aigua de constitució.

La fase de curació i maduració, es du a terme sempre en modernes instal·lacions dotades d’alta tecnologia, la qual reproduïx les condicions ambientals i climàtiques del curat natural, i permet obtindre unes condicions de qualitat i higièniques constants i controlades en tot moment, perquè en Marpa res no es deixa a l’atzar. Durant esta fase continua la deshidratació del producte.

Finalment té lloc l’estufatge, on continuen els processos que li conferixen la seua peculiar aroma i sabor, aconseguint així, una òptima curació.

Una volta s’ha completat el procés d’elaboració de la Paleta i la seua curació, la qual comprèn al voltant de 7-8 mesos, es procedix a la preparació dels diferents formats de venda amb el desosse i el procés de tall del  tac  en les nostres instal·lacions de Benifaió (València) proveïdes de la més alta tecnologia que assegura les màximes condicions higièniques i de seguretat alimentària dels nostres productes.

L’obsessió de Marpa és garantir sempre la màxima qualitat i seguretat dels seus productes per  satisfer totes les expectatives del consumidor final, el nostre “cap”, per la qual cosa les nostres instal·lacions compten amb les certificacions internacionals més exigents en l’àrea de seguretat alimentària i qualitat com és la International Food Standard.

Addicionalment tots els nostres productes gaudixen d’un exhaustiu sistema de traçabilitat que garanteix la màxima qualitat i control sobre tot el procés productiu.

edgedoll.com

wordpress theme powered by jazzsurf.com